RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). 

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem w związku z tym wprowadziliśmy w tym celu  politykę poświęconą ochronie danych osobowych. Naszym obowiązkiem jest tzw. obowiązek informacyjny, o czym mówi  m.in. art. 13 RODO.

RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

1. Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Teatr FORMA Artur Laskowski ul. Gołębia 9, 15-845 Białystok, tel. 85 652 26 53.

2.  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

3.  Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych  Administratora, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. W szczególności tymi celami będzie finalizacja świadczenia usługi przez Teatr FORMA.

4. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Bez obaw nie będziemy przetwarzać Twoich danych dłużej niż to konieczne. I tak: - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy - jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W innych przypadkach podane dane służyć nam będą jedynie do sfinalizowania transakcji.

  5. Odbiorcy danych: jako podmiot publiczny dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli udostępnić Twoje dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.  

6.  Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałym zakresie jest to dobrowolne.

7.  Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona www.tetarforma.pl korzysta z technologii ciasteczek (cookies)

Podczas wizyty na stronie internetowej  www.tetarforma.pl  automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty: Twój adres IP, rodzaj Twojej przeglądarki stron www. Służą one wyłącznie dla celów statystycznych i nie zawierają żadnych danych osobowych. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego zbierane są następujące dane: imię, nazwisko lub nazwa placówki, numer telefonu, adres, e-mail. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystywane wyłącznie w celu sfinalizowania transakcji.